Viser arkivet for stikkord ukensbilde20141006

  • 20141013 3. plass: Hernan Vasquez — Tema: Av og på Tittel: Av og på i 50 år
  • 20141013 Ukens bilde: Eduardo Valle de Antón — Tema: Av og på
  • 20141006 3. plass: Guri Wahl — Tema: Døden
  • 20141013 3. plass: Thor Halvorsen — Tema: Av og på
  • 20141013 2. plass: Målfrid Sand — Tema: Av og på Tittel: På og av

Tema: Døden
Tittel: Gravstein i Flesberg

  • 20141006 3. plass: Tore Borg Larsen — Tittel: FIESOLE Tema: Døden
  • 20141006 3. plass: Harald Opheim — Tema: Døden
  • 20141006 3. plass: Thor Halvorsen — Tema: Døden
  • 20141006 Ukens bilde: Eduardo de Valle — Tema: Døden
  • 20141006 2. plass: Karin Fajersson — Tema: Døden