Viser arkivet for stikkord ukensbilde20140908

  • 20141020 3. plass: Geirr Arnesen
  • 20140908 3. plass: Geirr Arnesen — Tema: Naboer
  • 20140908 2. plass: Jan Egil Sandstad — Tittel: Kyr Tema: Naboer
  • 20140908 3. plass: Anne Westad — Tittel: Kong Salomo og Jørgen Hattemaker Tema: Naboer
  • 20140908 1. plass: Gunnar Chr. Otterbech — Tema: Naboer
  • 20140908 2. plass: Eduardo Valle — Tittel: Neighbors Tema: Naboer