Viser arkivet for stikkord ukensbilde20130916

 • 20130909 2. plass: Karin Fajerson
 • 20130916 3. plass: Thor Halvorsen – Just do it
 • 20130916 3. plass: Walter Dragland
 • 20130916 Ukens bilde: GuriWahl
 • 20130909 2.plass: Terje Angeltveit
 • 20130916 3. plass: Dag Bryhn
 • 20130916 3. plass: Johannes Grødem
 • 20130916 3. plass: Tom Simonsen – No 17
 • 20130916 2. plass: Karin Fajersson
 • 20130916 2. plass: Tore Borg Larsen
 • 20130916 3. plass: Jan Egil Sandstad