Viser arkivet for stikkord ubvinner

 • 20151207 Ukens bilde: Espen Dahl — Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151207 2. plass: Tore Borg Larsen — Tittel: Bord Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151207 2. plass: Eduardo Valle de Anton — Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151207 3. plass: Yendini Yoo Cappelen — Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151207 3. plass: Janne Claassen — Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151207 3. plass: Gunnar Chr. Otterbech — Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151207 3. plass: Dag Thrane — Tema: Repetisjon Format: Papir Jury: Hanne Jonassen
 • 20151123 3. plass: Jan Henrik Pederstad — Tema: Dobbelteksponering Format: Papir Jury: Trond M. Skaret
 • 20151123 2. plass: Tore Borg Larsen — Tittel: Barcode Tema: Dobbelteksponering Format: Papir Jury: Trond M. Skaret
 • 20151123 Ukens Bilde: Janne Claassen — Tema: Dobbelteksponering Format: Papir Jury: Trond M. Skaret
 • 20151123 2. plass: Christer Bell — Tema: Dobbelteksponering Format: Papir Jury: Trond M. Skaret
 • 20151123 3. plass: Harald Opheim — Tema: Dobbelteksponering Format: Papir Jury: Trond M. Skaret
 • 20151123 3. plass: Espen Dahl — Tema: Dobbelteksponering Format: Papir Jury: Trond M. Skaret
 • 20151109 2. plass Henrik Larsson — Tema: Fotarbeid Format: Papir
 • 20151116 Ukens Bilde: Turid Marthinsen — Tittel: Tangopar Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Rune Bergsvendsen — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 2. plass: Petter Abrahamsen — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 2. plass: Greta Schehola — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Tore Borg Larsen — Tittel: Nice II Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Marcello Scotto — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Karin Fajersson — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Jan-Egil Sandstad — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Harald Opheim — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Espen Dahl — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151116 3. plass: Eduardo Valle de Anton — Tema: Feminin-Maskulin Format: Projeksjon
 • 20151109 3. plass: Turid Marthinsen — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 3. plass: Maalfrid Sand — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 3. plass: Janne Claassen — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 3. plass: Eirik Solberg — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 3. plass: Eduardo Valle — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 3. plass: Dag Thrane — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 3. plass: Berith Solberg — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151109 Ukens Bilde: Espen Dahl — Tema: Fotarbeid, Format: Papir, Jury: Mette Randem
 • 20151102 Ukens Bilde: Grete Hope — Tema: Blåtimen Jury: Erik Damsgård
 • 20151102 2. plass: Jan Egil Sandstad — Tema: Blåtimen Jury: Erik Damgård
 • 20151102 3. plass: Geir Kjaerstad — Tema: Blåtimen Jury: Erik Damgård
 • 20151102 3. plass: Roy Trondsen — Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen
 • 20151102 3. plass: Robert Koziarski — Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen
 • 20151102 3. plass: Rasmus Hald — Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen
 • 20151102 3. plass: Marcello Scotto — Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen
 • 20151102 3. plass: Jan Henrik Pedersen — Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen
 • 20151102 3. plass: Gunnar Chr Otterbech — Tittel: Hund på blå brostein Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen
 • 20151102 3. plass: Christer Bell — Jury: Erik Damgård Tema. Blåtimen