Viser arkivet for stikkord kontingent

Får du nyhetsbrev?

Har du betalt kontingenten til OKK, men savner nyhetsbrev?

Vi oppfordrer alle medlemmer som ikke får nyhetsbrev tilsendt i eposten til å sjekke om innbetaling av kontingent er registrert og/eller om OKK har notert feil epostadresse. Ta kontakt med kasserer@oslokameraklubb.no for å rette opp i eventuelle misforståelser.

Vær rask – for vi sletter i disse dager medlemslistene fra i fjor. Kun betalende medlemmer for 2011 vil få nyhetsbrev.

Siste frist - medlemskontingent

De som ikke har betalt kontingenten for 2011 innen 20. februar, blir strøket av medlemslistene, både i OKK, NAFF og NSFF.

Vi regner med at disse ikke lenger har interesse av å være medlem av Oslo Kamera Klubb.

Det er i dag 226 betalende medlemmer. Ved årsslutt var det 355 medlemmer. I tillegg har det meldt seg inn en god del nye medlemmer.

Per-Erik Pedersen
Kasserer

Kontingent - frist mandag 31. januar

Som nevnt i nyhetsbrev sendt 13.01.2011 er det igjen tid for innbetaling av medlemskontingent. Fristen er 31. januar. Kontingenten har økt med kr 30,-.

Les mer om kontingenten

Per-Erik Pedersen
Kasserer