Viser arkivet for mars, 2015

Etterlysning: Bilder til presentasjon av program for NSFFs landsmøte i Oslo 2016

Oslo Kamera Klubb er vertskap for NSFFs landsmøte i mai 2016. På årets landsmøte, i Bud, skal vi presentere det foreløpige programmet og vise oss fram på en positiv måte for å få så mange deltakere som mulig. Vi skal sette sammen en filmsnutt med bilder og musikk, ca 5 minutters varighet. Jørgen Skogmo er ansvarlig for produksjonen.

Programmet tar sikte på å understreke det urbane livet og gjerne det flerkulturelle innslaget som Oslo har mer av enn de fleste andre steder i Norge. Vi trenger bilder for å illustrere dette, og oppfordrer de som mener de har noe, om å bidra. Gjerne bilder fra litt uvante vinkler og fra interessante og særpregete steder.

Dette er ingen konkurranse. Den eneste rettesnoren vi har for utplukk av bilder, er at de skal passe sammen i presentasjonen. Aktuelle fotografer blir kreditert.

Krav til bildene: Liggende format (landskap), minst 2 000 piksler på lengste side men ikke større enn 7 MB. SH eller farger? Ja takk! Send det du har.

Frist for innsending: 1. april 2015

Bildene legges inn av fotografen selv i en Dropbox-katalog som er opprettet for formålet. For å få tilgang til den, må du sende en e-post til hopheim@online.no.

Husk å merke bildene med ditt eget navn.

Vi gleder oss til å se dine bilder i Dropboxen. Lykke til!

Harald Opheim
for styret i OKK