Bli medlem i Oslo Kamera Klubb

Medlemskap i Oslo Kamera Klubb gir en enestående sjanse til utvikling og læring. Dette skyldes blant annet dyktige og inspirerende foredragsholdere og aktiviteter som kurs, konkurranser og et godt sosialt miljø! I Oslo Kamera Klubb får man tilbakemelding på sine fotografier og tips til hvordan man kan utvikle seg som fotograf. Klubben disponerer også utstyr som blitz til studiofotografering, mini-kino og PC med videoredigering og skanning.

>> Klikk her for å melde deg inn!

Hva dekker medlemskontingenten?

Medlemmene får gratis adgang til alle klubbens vanlige møter. Medlemmene har rett til, på nærmere fastsatte vilkår, å benytte klubbens samlinger, tekniske hjelpemidler og lokaler. Kontingenten til Oslo Kamera Klubb fastsettes av Årsmøtet, og betales i sin helhet innen 31. januar. Ved innmelding i perioden 1/9 t.o.m 20/11 er prisen på medlemskontigenten redusert, se priser under.

Etter 20/11 er det gratis å være medlem resten av året. Gjør oppmerksom på at du ikke blir medlem av NSFF.

Priser for medlemskap
  • Medlemskontigenten er på 750 kr. Fra 1/9 t.o.m 20/11 er prisen 450 kr
  • Rabattert medlemsavgift er 450kr . Fra 1/9 t.o.m 20/11 er prisen 300 kr
    Gjelder for:
    • Ungdomsmedlem er et medlem til og med det året det fyller 25 år.
    • Husstandsmedlem er et medlem som er et annet medlems ektefelle eller samboer.
    • Honnørmedlem er et medlem som fyller 68 år i klubbåret eller er uføretrygdet med en ervervsmessig uførhet på minst 50 prosent.

Betaling av Kontingent skjer til kontonummer: 9001.06.40821

Medlemskap i OKK gir også automatisk medlemskap i NSFF (Norsk Selskap For Fotografi).

Medlemskapet gir også en anledning rabatter. Noen er spesielle for OKK, du kan lese mer om disse her. Andre er som følge av NSFF medlemskapet. Dette finner du mer om på NSFF sine nettsider.

Kvitteringen vil være ditt medlemskort i OKK. Kryss av for oblat hvis du bruker Nettbank. Få på stempel hvis du betaler med giroen i banken.

Vi ser frem til å få deg som medlem i OKK.

Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig til hovedstyret.
Du kan også bruke e-postadressen kasserer@oslokameraklubb.no.

Spørsmål?

Har du spørsmål til innmelding i Oslo Kamera Klubb, send en epost til: info@oslokameraklubb.no.

Vist 20596 ganger.