Årsmøte

Det avholdes årsmøte i Oslo Kamera Klubb i februar måned

I OKK’s vedtekter heter det at årsmøte skal avholdes i løpet av februar måned hvert år hvor årsrapport, regnskap og budsjett fremlegges for klubbens medlemmer.
Innkallelse til årsmøtet skal skje skriftlig semnest 14 dager før møte, og regnskap og årsrapport skal deles ut.
Om ønskelig kan det også innkalles til ekstraordinært årsmøte etter bestemte regler – se vedtekter.

Vist 707 ganger.