Bokmerker

• Et forbund for filmamatører der hobby og kreativ historiefortelling står i sentrum. Norges amatørfilmforbund (NAFF) hadde 50-årsdag i 2002 og er derfor ikke mindre imponerende på sitt 58. år. Forbundet det årlige Norgesmesterskapet for amatørfilm. Grensene for hvor amatørskapet skal gå er litt opp til deg. Vår definisjon er at all film som er produsert på hobbybasis, av privatpersoner, kan delta. Da burde det være rimelig klart om akkurat din film kan være med. • www.naff.no
• NSFF er forkortelse for Norsk Selskap For Fotografi. NSFF er paraplyorganisasjon for norske fotoklubber. NSFF ble stiftet 17. desember 1927. NSFF er medlem av FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique). NSFF har i dag (25.mai 2010) 81 medlemsklubber og 2810 medlemmer. NSFF virker for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF gjennomfører fotorelaterte aktiviteter for enkeltmedlemmer slik at de får økt fotoglede og fellesskap ut over egen klubb. • www.nsff.no